Frans Izeboud

Frans Izeboud werkt al meer dan 30 jaar in de zorg. Hij richtte door de jaren heen 20 zorgvoorzieningen op. Sinds kort werkt Frans zelfstandig als professionele zorgondersteuner, gekwalificeerd maatschappelijk werker én BIG geregistreerd verpleegkundige.

Cliënten kunnen rekenen op professionele persoonlijke zorg, één op één op basis van geregistreerde uren en rapportage. De cliënt krijgt van alle gesprekken een verslag dat hij/zij ondertekent na goedkeuring. Er wordt gewerkt met een smart begeleidingsplan. Na één maand worden de uren gefactureerd aan de hand van een getekende werkurenlijst. Alle werkzaamheden zijn dus transparant en verantwoord.

Sinds half maart 2014 zijn wij een kleinschalig beschermd wonen project begonnen. Hier kunnen twee cliënten wonen. Er zijn gastouders in dit kleinschalig beschermd wonen project. Zij werkten 7 jaar in de zorg, als begeleider in de zorg voor mensen met een beperking en daarnaast werkten zij gezamenlijk als gezinsouders. Deze rol is hen op het lijf geschreven, gastvrijheid, 24 uurs-toezicht, een gezellig praatje, daarvoor kan de cliënt onbeperkt terecht.

Kleinschalig beschermd wonen project

bih

Kosten: Huur, inclusief gas, water, licht en zakelijke lasten: euro 450,= per maand. Voedingskosten 40 euro per week. Beide vooraf voor de eerste van de maand te voldoen. De zorg wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget. Uurtarief ondersteunende begeleiding: euro 50,= per uur. Daarnaast biedt Frans ambulante zorg aan cliënten aan huis. Indicatieaanvraag, begeleidingsplan maken, jobcoaching, is allemaal mogelijk.

Bekijk hier een foto impressie van ons kleinschalig beschermd wonen project aan de Nedereindseweg 29 in Nieuwegein en Appartement 27A