Frans Izeboud

Frans Izeboud werkt al meer dan 30 jaar in de zorg. Hij richtte door de jaren heen 20 zorgvoorzieningen op. Sinds kort werkt Frans zelfstandig als professionele zorgondersteuner, gekwalificeerd maatschappelijk werker én BIG geregistreerd verpleegkundige.

Cliënten kunnen rekenen op professionele persoonlijke zorg, één op één op basis van geregistreerde uren en rapportage. De cliënt krijgt van alle gesprekken een verslag dat hij/zij ondertekent na goedkeuring. Er wordt gewerkt met een smart begeleidingsplan. Na één maand worden de uren gefactureerd aan de hand van een getekende werkurenlijst. Alle werkzaamheden zijn dus transparant en verantwoord.

Sinds half maart 2014 zijn wij een kleinschalig beschermd wonen project begonnen. Hier kunnen 4 cliënten wonen. Er wordt gewerkt met een professioneel team die 24-uurs zorg biedt op locatie. Met elke cliënt wordt gewerkt aan maatschappelijke participatie en re-integratie

Kleinschalig beschermd wonen project

bih

Kosten: Huur, inclusief gas, water, licht en zakelijke lasten: € 457,50 per maand. Voedingskosten 40 euro per week. Beide vooraf voor de eerste van de maand te voldoen. De zorg wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget. Uurtarief ondersteunende begeleiding: € 50,- per uur. Daarnaast biedt Frans ambulante zorg aan cliënten aan huis. Indicatieaanvraag, begeleidingsplan maken, jobcoaching, is allemaal mogelijk.

Bekijk hier een foto impressie van ons kleinschalig beschermd wonen project aan de Nedereindseweg 29 in Nieuwegein en Appartement 27A

Een meer dan voortreffelijke weg

De derde (ongewijzigde) druk van het boek van Henry Wright: “Een meer dan voortreffelijke weg” is beschikbaar in de webshop!!