CV Frans Izeboud

Werkervaring

2013 – heden – Vanaf 1 december 2013: Zelfstandig gevestigd hulpverlener.

2008 – 2013 – Bestuurder Stichting Evangelische Zorg.

 • Schrijven van ondernemingsplan voor de oprichting nieuwe zorgstichting,
 • Onderhandelen van aankoop onroerend goed t.b.v. deze stichting.
 • Onderhandeling met bank en gemeente voor de financiering en vergunningen. EZ is in deze periode opgebouwd van niets naar op het moment van afscheid 55 medewerkers en 80 cliënten.

1995 – 2008 – Algemeen directeur, voorzitter Raad van Bestuur “Stichting Filadelfia Zorgverlening” te Houten.

 • Organisatie van intramurale zorg en dagbesteding, met en zonder behandeling, voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ problematiek.
 • Leidinggeven aan 260 medewerkers en 200 vrijwilligers .
 • Filadelfia is in deze periode gegroeid van circa 60 tot 300 cliënten en zijn 14 nieuwe voorzieningen ontwikkeld.

1973 – 1995 – Diverse functies in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk; achtereenvolgens in de functies van groepsleider, paviljoenhoofd, praktijkbegeleider, projectleider en directeur.

Onderwijskundige ervaring

 • Lid van de werkgroep Rotterdam, Evangelisch Voortgezet Onderwijs (2002 – 2003)
 • Lid adviescollege Asuza College Lunteren (2000 – 2001)
 • Gecommitteerde bij de eindexamens HSAO Chr. Hogeschool Ede van 1997 tot 2003
 • Lid van de commissie deskundigheidsbevordering en hulpverlening van de Federatie van Evangelische Opvangcentra (1990 -1995)
 • Lid van de commissie productie opgaven voor het eindexamen theorie en methoden van het residentieel werk (1987 – 1988)
 • Lid van de commissie beoordeling en toetsing van het N.Z.I. te Utrecht (1983 – 1985)
 • Ontwikkeling van een tweejarige HBO-SPH duale opleiding in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede
 • Eerste graad lesbevoegd voor het Hoger Sociaal en Agogisch Onderwijs
 • Supervisiebevoegd

Nevenactiviteiten

 • Lid van het college van advies van DVZ-zorgverzekeringen, onderdeel van Zilveren Kruis Achmea (2000 – 2003)
 • Penningmeester Stichting S.E.C.P.H. (1997 – 2000)
 • Bestuurslid Federatie Evangelische Zorg organisaties (FEO) (1998 – 2001)
 • Bestuurslid R.O.Z. Rotterdam van 1996 tot 2001
 • Lid werkgroep Evangelische Zorglijn in het Philadelphia netwerk (1999)

Specialistische ervaring

 • ESF equal opzetten van een ESF administratie en aanvragen van subsidie in het kader van scholingskosten en onderwijskundige kosten
 • Internationale ervaring in het opzetten van conferenties over gezond geestelijk leven
 • Opzetten van fondswervende activiteiten
 • Opzetten van integrale kwaliteitssystemen binnen HKZ
 • Opzetten van een AOIC administratiesysteem in de AWBZ
 • Kennis van Zorgzwaarte bekostiging en Zorgzwaarte pakketten
 • Eindverantwoordelijk voor het proces van het herindiceren van 300 cliënten in ZZP scores

Interim-projecten

 • Ondernemingsplan De Weg voor de Rivier BV
 • Visie schrijven voor het alcoholprobleem in de Krimpenerwaard
 • Ondernemingsplan Stichting Evangelische Zorg
 • Met Deloitte een ondernemingsplan opgezet voor financiers
 • Ondernemingsplan Be In Health BV
 • Onderhandelingen geleid met Amerika om de rechten voor dit programma in Nederland te vestigen
 • St. Evangelische Zorg in Zuid-Afrika gevestigd en onderhandeld

Opleiding


2001 – 2002:
Culturele Antropologie, differentiatie Management, Beleid en Innovatie
1 jaar doctoraal
1988 – 1989:
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
1986 – 1988: Voortgezette Hogere Agogische Beroepsopleiding, differentiatie Complex Agogische Situaties 1988, afstudeerrichting methodiek, beroepsinnovatie en supervisie.
1977 – 1979: HBO management in de gezondheidszorg (kaderopleiding).
1973 – 1976: Z-verpleegkunde

Certificaten

2008: Training crisiscommunicatie met de pers, Bijl partners & Co

2000: Management development training door R. Turk BV, interne cursus “Stichting Philadelphia Zorg” voor hoger management

1999: Certificaat management training door dr. H.G. v.d. Doel, interne training “Stichting Philadelphia Zorg”

Referenties:

Op verzoek