Izeboud Beheer heeft een interne audit gehad. In de loop van dit jaar zal ons kwaliteitscertificaat worden uitgereikt en zullen wij dit publiceren.