1. Inleiding:

F. Izeboud Beheer B.V. (verder te noemen Izeboud Beheer) ziet het, in lijn met haar identiteit en visie, als haar plicht om met een open oog en oor voor het zwakke tot het maximaal haalbare te gaan. Echter dit roept soms vragen op bij begeleiders. Er bestaat een spanningsveld doordat enerzijds Izeboud Beheer hulp wil bieden aan mensen met (mogelijk) agressief gedrag, verslavingsgedrag en psychiatrisch gedrag en anderzijds dit probleemgedrag niet als normaal kan en hoeft te worden beschouwd. Izeboud Beheer wil haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar begeleiders nemen middels het voeren van een actief beleid op het gebied van omgaan met deze problematiek. Tegelijkertijd zijn contra-indicaties en uitsluitingscriteria duidelijk geformuleerd.

2. Doel:

Izeboud Beheer wil met deze uitsluitingscriteria een duidelijke bovengrens benoemen waarop geselecteerd wordt bij de intake.

3. Uitsluitingscriteria:

Uitsluitingscriteria zijn:
• Actief middelengebruik.
• Psychotisch gedrag, actieve psychose.
• Niet kunnen instemmen met de grondslag van de organisatie.
• De noodzaak van middelen en maatregelen en vrijheidsbesperking.

Bovengrenzen worden overschreden indien:
• Een cliënt permanent twee begeleiders in zijn nabijheid nodig heeft om de veiligheid van deze cliënt, andere cliënten en/of begeleiders te garanderen.
• Er sprake is van lichamelijke agressiviteit die niet hanteerbaar is door de begeleiders.
• De faciliteiten onvoldoende zijn voor de zorgvraag, bijvoorbeeld als een separatieruimte vereist is.